Przygotuj firmę na nowe przepisy – weź udział w praktycznym szkoleniu z RODO

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy zatem upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w zakresie ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (czyli m.in. użytkowników stron internetowych, klientów firm czy pacjentów placówek medycznych) najbardziej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o czasie przechowywania danych, celu ich przechowywania oraz prawie do ich przenoszenia. RODO wymaga również od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich wycieków. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączono także informacje genetyczne i biometryczne.

Praktyczne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy firm stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może dotyczyć administrowania systemami informatycznymi lub być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO).