Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to kwestia, z którą co roku mierzą się tysiące abiturientów. Nieraz decyzja ta determinuje rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów zaczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki studiów cieszą się największą popularnością.

Rozchwytywane kierunki studiów

W top 10 najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami coraz częściej wybierają też dziedziny pochodne, które posiadają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna robotyka i automatyka, które nie są wszak kierunkami nowymi, aczkolwiek dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści starają się przede wszystkim o indeks na kierunkach psychologia oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), prawo, rozmaite filologie (zwłaszcza angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej kandydatów na miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru matematyki, jak również orientalistyki (sinologia i japonistyka). Najtrudniej dostać się też na wydziały związane z wzornictwem, sztuką filmową czy kreowaniem wizerunku. Warto zaznaczyć, iż spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa wszak podania o przyjęcie nawet na kilka kierunków na raz.

Jak podjąć słuszną decyzję o studiach?

Rozmyślając o wyborze kierunku należy rozważyć własne zainteresowania, ale również potencjalny popyt na rynku pracy. Warto jednak pamiętać, że wybrany kierunek nie przesądza na zawsze przyszłej kariery. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą dowolnie poszerzać swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i na ogół nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, aby do nich przystąpić. Wystarczy mieć tytuł inżyniera, magistra bądź licencjata.

Studencie, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje umiejętności np. poprzez działanie w wolontariatach bądź studenckich kółkach. Trzeba zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.