Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Automatyczna windykacja należności - poszerz swoje wiadomości!

Może być wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale i firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – czynności, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć termin ten większości ludzi nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się wobec dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wystawia porównywalną ilość paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany w określonym terminie z pewnością rośnie. W organizacji całej procedury księgowania faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura upominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może dodać indywidualne scenariusze działań podejmowanych względem opieszałych klientów, wyznaczając m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wspomniane powyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie bywa również przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]