Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Zajrzyj na ihpweb.pl, aby otrzymać odpowiedź na pytanie czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty.

Każdy kto prowadzi swoją działalność gospodarczą, ale również i gros osób realizujących zakupy przez internet, miał styczność choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym w rzeczywistości jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Faktura proforma – czy to dokument księgowy?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla pozoru”, wobec tego częstokroć spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dowodem księgowym, w związku z tym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Rekomenduje się natomiast zostawić ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, będący formą zapowiedzi konkretnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bowiem tyczy się sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie była wykonana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Fakturę proforma należy wyraźnie oznakować

Faktura proforma posiada analogiczne dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, m.in.:

  • miejsce oraz datę,
  • dane stron (wystawcy i odbiorcy),
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie przewidywanej daty wykonania usługi bądź doręczenia towaru.

Żeby łatwo można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy też pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, kiedy odbiorca przeleje już zaliczkę lub wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.