Jak działa mass collect i czy warto wdrożyć tę usługę?

Niezbędne informacje o tym, czym jest mass collect. Przekonaj się!

Mass collect jest usługą, która opiera się na identyfikacji masowych płatności. Przybliżamy pokrótce, jak działa mass collect i jak ułatwia organizację małym i dużym przedsiębiorstwom.

Mass collect – na czym polega jego działanie?

Funkcja usługi mass collect jest w rzeczywistości dość prosta. Polega na przydzieleniu wszystkim klientom unikalnego numeru rachunku, który staje się zarazem ich identyfikatorem. Takie działanie jest pomocne tam, gdzie co miesiąc obsługiwana jest znaczna ilość klientów, czyli na przykład w szkołach prywatnych, w firmach telekomunikacyjnych, a także wszelkich branżach, gdzie wykorzystywany jest system abonencki (m.in. w siłowniach). Należności przesyłane w systemie mass collect kierowane są na wskazany firmowy rachunek bankowy, jednak uprzednie przypisanie klientom unikatowych numerów rachunków pozwala na ich sprawniejszą identyfikację, bez względu na to, jaką metodę wybrali oni do realizacji przelewu (przelew za pośrednictwem poczty, przelew z karty lub tradycyjny przelew). Zastosowanie mass collect przekłada się też na mniej czasochłonne księgowanie przelewów aniżeli w przypadku księgowania przez pracownika, a zarazem na wyeliminowanie możliwych omyłek nieraz wynikających w trakcie tego procesu.

Mass collect także dla firm obsługujących mniej niż 100 faktur

Choć mass collect nie jest aktualnie oferowana we wszystkich bankach (mają ją między innymi BNP Paribas i PM Bank) warto zastanowić się nad jej wykorzystaniem w firmie, również takiej, która miesięcznie wystawia poniżej stu dokumentów księgowych. Wdrożenie mass collect niesie ze sobą wszak kilka korzyści, jak np. oszczędność czasu pracowników zajmujących się księgowością, opcja połączenia z systemem finansowo–księgowym (a tym samym łatwiejsze śledzenie spływu opłat) czy powiązanie z oprogramowaniem Finance Automation. Taką polską aplikacją służącą do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Daje ona nie tylko możliwość połączenia z usługą mass collect banku, ale posiada też opcję wysyłania notyfikacji o nadchodzących terminach płatności i windykacji, co po kilku miesiącach skutkuje zwiększeniem terminowości u kontrahentów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]