Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Więcej szczegółów o notach księgowych 40 euro uzyskasz w tym miejscu.

Osoby prowadzące firmę na pewnym etapie swojej działalności na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, taką notę można wystawić dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy budowanych nierzadko przez lata dobrych stosunków biznesowych. Przecież zwłoka we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych problemów finansowych albo niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto we wspomnianym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności, która posiada także innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]