Restrukturyzacja sądowa – co wypada o niej wiedzieć?

Kiedy przedsiębiorstwo przechodzi głęboki kryzys, wierzytelności względem wspólników zwiększają się z tygodnia na tydzień, a ogłoszenie upadłości zdaje się być najlepszym rozwiązaniem, prawdopodobnie przyszedł czas na wypróbowanie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – przystopuj wzrost zadłużenia

Restrukturyzację można określić jako transformację podmiotu mającą na celu niedopuszczenie do jego upadłości i w następstwie zwiększenie jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z 2015 r.. Nowe prawo jest wyraźnie bardziej ukierunkowane na przedsiębiorców i proponuje im mnóstwo możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami. Także postępowania trwają krócej niż przed 2016 r. i są odformalizowane. Restrukturyzacja przynosi wiele pozytywnych rezultatów: pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, powstrzymać sfinalizowanie nieprzychylnych ugód, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, a przede wszystkim uratować przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – o zatwierdzenie układu, sanacyjne, przyspieszone układowe

Wymieniony wyżej akt prawny dopuszcza 4 rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy współudziale z nadzorcą układu, którego notabene sam wyznacza, na własną rękę przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Rolą sędziego jest tu tylko zatwierdzenie układu kierując się wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu listy zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednakże w domyśle ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie trwa na ogół do pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają zwykle właściciele firm na skraju niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sędzia może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem majątek dłużnika. Okres trwania takiego postępowania jest często dłuższy niż rok, bowiem w kwestiach dotyczących wierzytelności spornych, to sędzia decyduje o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a zarazem gwarantuje najpełniejszą ochronę przed windykacją. Wiąże się to jednak z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada zaakcentować, iż funkcjonują ograniczenia, które określają to, który wariant restrukturyzacji można zastosować w danym przypadku. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć wyłącznie wówczas, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku odpowiednie jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego lub układowego. Działania restrukturyzacyjne są zagmatwane, więc jeżeli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale masz wątpliwości, który rodzaj będzie właściwy dla Twojej firmy, obowiązkowo zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.