Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Więcej w temacie metody kasowej na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika dopiero po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców

Brak pojawienia się na rachunku należności w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone co jakiś czas przypominać kontrahentowi o opłacie za dostarczone towary czy też wykonane usługi. Jeśli to zdarza się notorycznie, nawet znakomicie radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i finalnie otrzymać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania wpłaty od kontrahenta. Ze względu na zdefiniowany przez prawo limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, jednakże powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Niezbędne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do ciągłego monitorowania wpływu należności

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest kwestia ciągłego pilnowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Jednak już przy stu lub więcej dokumentach nadzór przelewów wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia likwidację ryzyka pomyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]