Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne również dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony korzystający z L-4 faktycznie jest niezdolny do pracy lub czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje powinien posiadać detektyw i w rozwiązaniu których spraw może być pomocny.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie każdy może pracować jako detektyw. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, należy dysponować stosowną licencją przyznawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby podchodzące do testu muszą także spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów należących Unii Europejskiej, minimum średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest także niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywa?

Większość zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi kiedy mamy podejrzenie, iż nasz partner nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam także ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.