architekt Kraków, projekty budowlane Kraków

Sposób na problemy z nadzorem? Dobry projekt budowlany

Trudno znaleźć ważniejszą rzecz niż wzniesienie domu. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż nie jest to łatwe wyzwanie, zaś szczególne problemy wiążą się z załatwieniem wszystkich urzędowych formalności. W pierwszej kolejności powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę – a zostanie zatwierdzone, jeśli okażemy projekt budowlany. Projekt powinien zostać przygotowany przez architekta, zaś jego treść określają właściwe ustawy. Co więc musi zawierać? Zachęcamy do lektury krótkiego tekstu.

Treść projektów budowlanych

Najistotniejszym elementem projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Dokument musi być opracowany na mapie w skali 1:500 zatwierdzonej przez geodetę oraz zawierać układ istniejących i wznoszonych budynków oraz sieci elektrycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania muszą znaleźć się również informacje o punkcie przechowywania śmieci, rozmieszczeniu roślin czy płocie. Projekty budowlane powinny też posiadać projekty budowanych domów i nierzadko również informacje od firm dostarczających media. W niektórych sytuacjach niezbędne okaże się również dodanie wyników badań gleby.

Projekty budowlane – do czego służą?

Jak już wspomnieliśmy, projekty budowlane będą niezbędne do tego, by otrzymać pozwolenie na budowę. Nie zapominajmy, iż każda inwestycja musi odbywać się w myśl planu określonego w tym projekcie, a wszelkie niezgodności będą przyczyną jej nieodebrania.

Nasza lokalizacja:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]