W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Zleć badania kierowców Bielsko Biała

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie każdy kierowca musi poddać się tego typu testom. Są one niezbędne dla kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Łatwo zauważyć więc, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek badanego, gdyż sprawdzane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co 5 lat, ale jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są przeprowadzać badania corocznie.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]